REIKI léčivá energie

Jen Vy jste tvůrci svého života.

REIKI - terapie léčivou universální energiÍ

Reiki je metoda při které se pracuje s energií, která se nachází všude kolem nás a také v nás. Jedná se o japonské slovo, kdy "Rei" znamená vesmír ( universální) a "Ki" znamená energii. Příběh o Reiki je starý přes tři tisíce let. Její "znovuobjevení" ( resp. jak s ní vědomě pracovat) učinil počátkem dvacátého století Dr.Mikao Usui.

Reiki pracuje na více úrovních - fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií Reiki. Protože Reiki působí na všech těchto úrovních, ovlivňuje tak nejen důsledek, ale i příčínu problémů. Reiki si během působení sama dělá cestu do míst, kde je energie v nerovnováze. Pomocí Reiki lze odstranit či zmírnit fyzické nemoci i psychické problémy. 

Reiki je možné přjmout při osobní návštěvě terapie, online terapií nebo zasláním na dálku.

Účinky Reiki:

 • harmonizace těla, duše a mysli
 • obnova plynulého toku energie v těle
 • odbourání úzkostí a strachů
 • aktivace přirozené schopnosti těla k samoléčbě a hojení
 • narušení a uvolnění blokád
 • harmonizace čaker a celého energetického pole
 • zbavení těla škodlivin
 • odstranění bloků páteře a s tím spojených problémů
 • navození stavu rovnováhy a hluboké relaxace

V jakých případech terapii Reiki využít:

 • zdravotní problémy a to především chronické
 • problémy s pohybovým aparátem spojené s problémy páteře
 • "nevysvětlitelné" bolesti
 • nízké sebevědomí, pocity úzkosti
 • problémy se zvládáním emocí a to především strachu a vzteku
 • problémy ve vztazích
 • pocity bezradnosti
 • problémy koncentrace
 • vyčerpání, ztráta energie
 • hledání svého Já

Člověk, který energii předává, není léčitelem. Je jen " okapem", skrze který proudí energie k Vám. Prostřednictvím reakce svých rukou dostává informace, kde je energie dostatek a její průchod je plynulý a kde je potřeba " setrvat" déle. Ten, kdo energii přijímá, je harmonizován, a proto se může léčit sám a přirozeně. Vy sami jste tedy svými léčiteli. Díky tomu není možné, aby na Vás předávající přenášel svou vlastní energii nebo od Vás naopak přebral Vaše problémy.

Reiki není možné někomu vnucovat - tedy možné to je, ale nedělá se to. Nikdo nemá právo nikým manipulovat a to ani s čistým úmyslem. Proto se Reiki praktikuje pouze při plném vědomí a na žádost toho, kdo ji chce přijmout. Reiki nemůže nikomu ublížit. Jedná se o energii, která nás obklopuje neustále a my z ní neustále čerpáme. 

Pět duchovních pricipů Reiki :

Právě dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
Právě dnes zapomenu na všechna trápení a strachy.
Právě dnes si připomenu, kolik darů se mi dostalo.
Právě dnes budu svou práci dělat poctivě.
Právě dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.

koho vidím v zrcadle

Koho vidím v zrcadle

Sám/a sebe. Vidím, jak mi to dnes sluší nebo také ne, jak moc velké jsou moje kruhy pod očima, kolik přibylo vrásek a šedých vlasů atd.

Zkuste se podívat znovu. Podívejte se do očí té osoby, která stojí před Vámi, usmějte se na ni a .........

síla myšlenky

Síla myšlenky

Určitě znáte někoho, komu se daří na co sáhne a ještě má celý den pusu od ucha k uchu. A to jednoho naštve. Jenomže správné znění je - protože má celý den pusu od ucha k uchu, tak se mu všechno daří. Ano, myšlenkami si vytváříme ...

nedůvěra

Co když Reiki nevěřím?

Naprosto Vás chápu a rozumím. Byla jsem na tom s postojem k alternativním způsobům léčení úplně stejně. Když jsem si telefonicky domlouvala první termín na Reiki a můj ...


Reiki nebo západní medicína?

Tak přesně tuhle otázku nemám ráda. Proč nebo? Proč si musíme vybírat? Naše tělo je náš chrám a my můžeme využít všechny možnosti, aby byl skvostný a dokonalý. Právě u Reiki a západní medicíny by bylo úžasné ...

Objednejte se

Pokud máte zájem se objednat nebo potřebujete další informace, kontaktujte mě.

Ozvěte se mi