REIKI léčivá energie

Jen Vy jste tvůrci svého života.

Síla myšlenky

 

Určitě znáte někoho, komu se daří na co sáhne a ještě má celý den pusu od ucha k uchu. A to jednoho naštve. Jenomže správné znění je - protože má celý den pusu od ucha k uchu, tak se mu všechno daří. Ano, myšlenkami si vytváříme svou budoucnost. Co vysíláme, to se nám vrací. Přesvědčení, že raději budu myslet na to nejhorší, abych byl příjemně překvapen, je chybné. Vesmír nám dává svou energii, ale nehodnotí ani nesoudí, jak ji využijeme. Jestli vysíláme myšlenky plné obav, smutku, strachu, křivdy, zášti nebo závisti, dostaneme je zhmotněné zpět. Pokud ale vysíláme myšlenky plné zdraví, radosti, lásky, štěstí a hojnosti, nemůže se nám vrátit nic jiného než zdraví, radost, láska, štěstí a hojnost. 

Vesmír uznává jen rovnováhu ( harmonii) a svobodu. Co dáš, to dostaneš. Co si přeješ, to se splní. Jediná podmínka je, že Vaše přání nesmí poškodit jinou živou bytost. Pokud tedy budete přát někomu něco zlého, vrátí se to zlo Vám - je to Vaše přání. Nemáte právo na ovlivnění jiné bytosti svou myšlenkou, protože každá bytost je SVOBODNÁ. Několikrát na těchto stránkách upozorňuji, že Reiki se nikomu nevnucuje a nikdo by ji neměl používat bez vědomí dotyčného.  Vaše svoboda je nedotknutelná a končí přesně tam, kde začíná svoboda jiné bytosti.

Vaše myšlenky a přání ( ať už o Vás nebo Vašich bližních) by měly být maximálně pozitivní, přející a šťastné. Přej a bude Ti přáno - to všichni dobře známe a je to pravda. Přejte štěstí, zdraví a lásku opravdu všem - bez rozdílu. Ano i těm, které nemůžete vystát. I oni jsou živé bytosti a Vesmír Vás za to odmění, protože to respektujete. Samozřejmě se nemusíte přetvařovat a zvát je na kávičku. Klidně je ignorujte, ale přejte jim vše dobré. Naplňujete si tím svou budoucnost. O jejich je postaráno podle jejich myšlenek a přání.

Já jsem ..... Úplně jednoduchá věta a přitom je v ní podstata našeho bytí. Tedy ideálně - Já jsem zdravý/á, Já jsem pracovitý/á, Já jsem šťastný/á. Pokud tyto kladné vlastnosti vyměníte za záporné nebo třeba za některý z druhů skotu, Vesmír obočí tázavě zvedat nebude, jen Vám to potvrdí. Je to Vaše myšlenka, Vaše přání.


21.jpg

Objednejte se

Pokud máte zájem se objednat nebo potřebujete další informace, kontaktujte mě.

Ozvěte se mi